view cart menu separator categories menu separator faq
advanced search
categories  > Books (31)
NYHAVN og træskibene/ NYHAVN and the old ships Copenhagen Denmark Danish/English
10 images
 
NYHAVN og træskibene/ NYHAVN and the old ships Copenhagen Denmark Danish/English
NYHAVN og træskibene/ NYHAVN and the old ships Copenhagen Denmark Danish/English
NYHAVN og træskibene/ NYHAVN and the old ships Copenhagen Denmark Danish/English
NYHAVN og træskibene/ NYHAVN and the old ships Copenhagen Denmark Danish/English

NYHAVN og træskibene/ NYHAVN and the old ships Copenhagen Denmark Danish/English

Price: $50.00 add to cart     
Feedback: n/a Ask seller a question
Shipping: US-Mainland: $7.00 (more destinations)
Condition: Brand new
Payment with:
WAS $195
NOW $50!!

Brand new.

NYHAVN and the old ships / NYHAVN og træskibene

Parallel Text in English and Danish / Paralleltekst på engelsk og dansk
See Denmark in pictures & practice the language
144 pages
Approximate Measurements: 9 – 1/8” L x 9” W x 5/8” D

NUMEROUS High Resolution, Glossy Full Color Plates

Full, Large Size Photographic Images to Enjoy Denmark

OR

Remove and Frame as Art!

AN EYE OPENER

IN ENGLISH

The book is filled with pictures and stories of good and evil through 35 years. Besides the many stories from the port, Nyhavn ships are presented with pictures at sea under full sail. Through images, you will see why Nyhavn has become Copenhagen's main tourist brand worldwide, but that popularity also has a price. The book's descriptions are all in Danish and English. Nyhavn is a vibrant port and one of the most beautiful places to port.

Nyhavn as ferry and draft beer mecca - and as a wooden ship port that created interest worldwide. This is what Arne Gotved's new book about. It belongs in every ship library at sea and on land.

This new book about Nyhavn and the old ships is the story of a nice thought-out project that has developed into Denmark's most visited place. But it is also an eye opener for politicians, authorities, and businesses that do not always take into account the cultural environment as an authentic attraction.

NOTES FROM THE PUBLISHER

REVIEW:
'Det er en almindelig talemåde, at man kan sejre sig ihjel.' It is a common saying that one can triumph yourself to death. This expression is obvious when reading Arne Gotved's new book about Nyhavn and wooden vessels, on the occasion of the Museum Port's 35th anniversary, it has just been released by Weilbachs' maritime publishers.

The author's enthusiasm for the old ships, crews, and the environment in Nyhavn is very contagious and delivers the impact of the book. But Arne Gotved makes no secret that the success of Nyhavn has a downside: how to survive a handful of old, historic wooden ships in a channel that has been Denmark's busiest ferry port, the largest draft beer mecca and a mixed market, which draws hundreds of thousands of tourists in summer and winter.

The idea was unique, even worldwide, when a group of wooden ship enthusiasts 35 years ago set the objective of creating an ongoing cultural environment of the then very neglected Nyhavn. The beautiful old houses were already there, and the wooden ships came afterwards. Today Nyhavn is an international attraction - with a total experience of listed buildings, cobblestones and wharf, wooden vessels, and the reflective water.

The book is richly illustrated with beautiful and nostalgic photos and clippings from the entirety of Nyhavn's history and the text is even simultaneously translated into English. This makes it a perfect souvenir for foreign tourists - or a giftbook when we ourselves [the Danish] are out in a foreign place and want to show where we come from.

In the pages about the eighteen hundreds we come upon Nyhavn's vision and the many factors that resulted in both the idea and the many barriers that today is the wooden ships. And there is a rich presentation of the many historical wooden ships that use Nyhavn as home port, and shall continue in full sail proficient - as required to berth here.

About the Author
Arne Gotved
MAA, architect, naval senior consultant, author, illustrator, and Nyhavn Skipper.
'As a pensioner it is the maritime world - the preservation of the sailing heritage - that concerns me most, besides architectural and construction work for their own use.'

Translator: Jørgen Josephsen, Master Mariner

READ OR FRAME!!INDHOLD | CONTENTS

Forord | Preface

NYHAVN’s historie | The History of NYHAVN
NYHAVN – Amerika | NYHAVN – America
Indre NYHAVN | The Inner Part of NYHAVN
NYHAVNS boliger | The Living – Quarters
Den sejlende kulturarv | The Cultural Heritage Afloat
TS-vӕrdier | TS-values
Kronik 1995 | Feature Article 1995
Borgmesternes tale 2001 | The Lord Mayor’s Address
100 steder i verden | 100 Places in the World
Nyhavn foreningen | The NYHAVN Association
Bro bolvӕrk og brosten | Bridge, Paving Stones, and Quays
Havnerundfarterne | The Harbour Cruises
Mindeankeret | The Commemorative Anchor
Teaterbådene | The Showboats in NYHAVN
Den sunkkne kulturarv | The Cultural Heritage in the Deep
Restaureringsarbejder i NYHAVN | Renovation Works
Pӕreskuderne | The Apple Barges
Fester og fødselsdage | Celebrations and Birthday
Nationalmuseets skibe | The National Museums Vessels in NYHAVN
Historien om ANNA MØLLER | The History about ANNA MØLLER
Historien om MIRA | The History about MIRA
Pligter og rettigheder | Obligations and privileges
Vision 2007 | Vision 2007
24 skibe | 24 ships

Fartøjsbetegnelser | Description of Ships
ALVUR
ANNA MØLLER
ANNE MARIE
BIRGITTE HELLE
DUNFIN
FANE
GASEN
GEDSER REV
HAABET AF BOGØ
HAABET AF NYHAVN
LARUS
LOTTE BRINCH
MA-RI
MIRA
PRAM 19
ROSA
RUTH
SAGA
SPURVEN
SVALAN
VILHELM
WAHINE
WOTAN
ZAR

Fotografliste | List of Photographers

Kildemateriale | Source Material


NYHAVN and the old ships / NYHAVN og træskibene

Parallel Text in English and Danish / Paralleltekst på engelsk og dansk
Se Danmark billeder og øve det engelske sprog
144 sider
Omtrentlige mål: 9 - 1/8 "L x 9" B x 5/8 "D

Talrige høj opløsning, Fuldt farve billeder

Fuld, stor størrelse fotografiske billeder for at nyde Danmark

ELLER

Fjern og ramme som kunst!

EN ØJENÅBNER

På Dansk

Bogen er fyldt med billeder og fortællinger om ræskibshavnens vilkår på godt og ondt igennem 35 år. Udover de mange motiver fra havnen, er nyhavnsskibene præsenteret med billeder af skuderne til søs for fulde sejl. Gennem billeder vises, hvorfor Nyhavn er blevet Københavns største turistbrand på verdensplan, men også at populariteten har en pris. Bogens beskrivelser er alle både på dansk og engelsk. Nyhavn er en levende havn og et af de smukkeste steder man kan havne.

Nyhavn som færgehavn og fadølsmekka - og som en træskibshavn, der skabte interesse over hele verden. Det handler Arne Gotveds nye bog om. Den hører til i ethvert skibsbibliotek til søs og til lands.

En ny bog om Nyhavn og træskibene er historien om et flot tænkt projekt, der har udviklet sig til Danmarks mest besøgte sted. Men det er også en øjenåbner for politikere, myndigheder og erhvervsliv, der ikke altid tager hensyn til det kulturmiljø, som oprindelig var attraktionen.

ANMELDELSE:

Det er en almindelig talemåde, at man kan sejre sig ihjel. Udtrykket ligger lige for, når man læser Arne Gotveds nye bog om Nyhavn og træskibene, som med anledning i Museumshavnens 35 års fødselsdag netop er udgivet på Weilbachs maritime forlag.

Forfatterens begejstring for de gamle skibe, besætninger og miljøet i Nyhavn er meget smittende og det bærende i bogen. Men Arne Gotved lægger heller ikke skjul på, at succesen i Nyhavn har en bagside: hvordan overlever en håndfuld gamle, historiske træskibe i en kanal, der er blevet Danmarks travleste færgehavn, Danmarks største fadøls-mekka og en blandet markedsplads, som trækker hundredetusindvis af turister sommer og vinter.

Tanken var unik, selv på verdensplan, da en flok træskibsentusiaster for 35 år siden satte sig som mål at skabe et sammenhængende kulturmiljø ud af det dengang meget forsømte Nyhavn. De smukke, gamle huse var der allerede, og træskibene kom til. I dag er Nyhavn en international seværdighed - med en helhedsoplevelse af de fredede huse, brostenene og bolværkerne, træskibene og det spejlende vand.

Bogen er meget rigt illustreret med smukke og nostalgiske fotos og udklip fra hele Nyhavns historie, og teksten er ovenikøbet sideløbende oversat til engelsk. Det gør den til en oplagt souvenir for udenlandske turister - eller en gavebog, når vi selv er ude i det fremmede og har lyst til at vise, hvor vi kommer fra.

På de halvandet hundrede sider kommer vi omkring Nyhavnsvisionen og de mange faktorer, som både bærer idéen, og de mange barrierer, der i dag er for træskibene. Og der er en fyldig præsentation af de mange historiske træskibe, der bruger Nyhavn som hjemhavn og fortsat er fuldt sejldygtige - som det kræves for at få kajplads her.

Om Forfatteren
Arne Gotved
MAA, arkitekt, maritim seniorkonsulent, forfatter, illustrator og nyhavnsskipper.
'Som pensionist er det den maritime verden - bevarelsen af den sejlende kulturarv - der optager mig mest, udover arkitekt- og håndværksarbejde til eget brug.'

Oversӕtter: Jørgen Josephsen, skonnertskipper

LÆS ELLER RAMME !!
Other Products from primeselection:View all products
Vintage S. Kirk & Son .925 Sterling Silver Baltimore Floral Repoussé Monogram Brooch-Pin 14F 1930s
$199.00
KC Simulated Diamond Chronograph Luxurious Silver Steel Watch CZ & Gift/Storage Box
$2,950.00
Blue/Green/Yellow Stripe Tie Front Blouse Medium
$15.00
How to Go to College Almost for Free by Ben Kaplan
$40.00
Vintage Indian Native American Navajo Red Black Hand Painting Wall Hanging Plaque Ceramic Artwork
$17.00
Black/Lime Green Stripe Ronni Nicole Sleeveless Knit Dress and Jacket
$25.00
Energy Resource Windows CD, Efficiency, Water Quality, Fact Sheets, Photos and More
$12.00
Free and Inexpensive Career Materials:  A Resource Directory by Cheryl S Hecht
$40.00
Robinson Crusoe StampKraft Poster Stamps Vintage Collectible 1919 w/All Stamps
$129.00
The Official Ebay Bible by Jim "Griff" Griffith
$40.00
Last Updated: 11 Jan 2018 22:12:31 PST home  |  about  |  terms  |  contact
Powered by eCRATER - a free online store builder